Handelsbetingelser

Handelsbetingelser hos Passion for Projekter – DONE by DUNNE v. Rikke Dunne

Generelle oplysninger

Passion for Projekter – DONE by DUNNE v. Rikke Dunne
Askvej 6
5250 Odense SV
CVR nr.: 35091432
Telefon: 28 53 33 65
E-mail: 

 

Generelle betingelser og forhold

Rettigheder til indhold og produkter på passionforprojekter.dk tilhører Passion for Projekter – DONE by DUNNE v. Rikke Dunne og er underlagt loven om ophavsret. Du må ikke videregive, videreformidle, sælge eller på anden vis kopiere, dele eller mangfoldiggøre indhold og / eller produkter uden et skriftligt tilsagn. Benytter du citater fra indhold på passionforprojekter.dk eller Passion for Projekters tilknyttede sociale medier, online præsentationer eller materiale, skal du ligeså indhente skriftlig tilladelse og kildeangive citatet som værende fra Passion for Projekter v. Rikke Dunne.

 

Tilbudsgivning

Tilbud er gældende i 14 dage beregnet fra den dag, tilbuddet er dateret. Efter udløbet af denne frist, bortfalder tilbuddet automatisk. Et tilbud er først bindende som ordre, når Passion for Projekter har bekræftet dette enten via mail eller mundtligt.

 

Priser

Hos Passion for Projekter – DONE by DUNNE v. Rikke Dunne tages der forbehold for eventuelle fejl i angivne priser. Endvidere forbeholdes retten til at ændre i priserne uden forudgående information. Igangværende klippekort fuldføres til den købte pris. Du kan således ikke opleve prisændring i et aktivt klippekort.

Betaling

Passion for Projekter – DONE by DUNNE v. Rikke Dunne modtager betaling med betalingskort via systemet EasyMe. Der modtages også betaling med bankoverførsel via konto i Middelfart Sparekasse Reg. nr. 1684 Kontonr. 3232770103. Husk angivelse af fakturanummer. Alle beløb er i DKK – danske kroner og ex. moms. Der tages forbehold for prisfejl. Der betales forud for ydelser, der kan bestilles via hjemmesiden passionforprojekter.dk eller som aftales skriftligt eller mundtlig.

Alle køb er bindende – også ved ratebetalinger ved de produkter, hvor det er muligt – og der er ikke mulighed for refusion.

Klippekort

Ved køb af klippekort hos Passion for Projekter – DONE by DUNNE v. Rikke Dunne gælder, at klippekortet er gældende til udløb af timer på kortet – dog max 1 år efter køb. Har du timer på kortet når året er gået, kan du ikke bede om refusion af resterende timer.

Levering
Alle ydelser vedr. virtuel assistance, sparring, rådgivning, coaching samt fundraising leveres efter aftale. Onlineprodukter som kurser eller downloads leveres typisk med få minutters varighed med mindre andet fremgår ved køb, f.x. ved et online forløb med offentliggørelse af produktet i intervaller. Der er ikke returret på ydelser eller digitale produkter og købet er bindende – uanset om du fuldfører kurset eller ikke.

Specifikke materialer eller produkter, som udarbejdes i et samarbejde mellem os, vil være dine, og du har rettighederne på dem.

Møder og afklaringssamtaler

Passion for Projekter – DONE by DUNNE v. Rikke Dunne tilbyder møder og afklaringssamtaler. Det er min prioritet at overholde alle aftalte møder og bookinger indgået i min online kalender. Jeg forbeholder mig dog ret til i særlige tilfælde at kunne aflyse et møde. I så tilfælde tilbydes du et erstatningsmøde på et andet tidspunkt, som vi aftaler indbyrdes. 

Jeg henstiller til at du ligeså gør dit allerbedste for at holde en aftalt tid til møde eller en afklaringssamtale. Giv besked så snart som muligt, hvis du er forhindret.  

Ansvarsfraskrivelse

Passion for Projekter – DONE by DUNNE v. Rikke Dunne kan ikke holdes ansvarlig eller erstatningspligtig for de informationer, der findes på passionforprojekter.dk eller i andet materiale, sider, produkter m.v. som jeg har udarbejdet eller medvirket til at udarbejde. Ligeså kan det ikke påhvile Passion for Projekter – DONE by DUNNE v. Rikke Dunne et ansvar for tab, skader eller lignende, der måtte opstå direkte eller indirekte på baggrund af de informationer, der findes.
Passion for Projekter – DONE by DUNNE v. Rikke Dunne tager forbehold for prisændringer samt slå/tastefejl.

 

Passion for Projekter – DONE by DUNNE v. Rikke Dunne
Askvej 6, 5250 Odense SV
Telefon: 28 53 33 65
Email: info@passionforprojekter.dk