Opdatering: Iværksætterpuljen er lukket!

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har afsat 20 mio. kroner til komptenceudvikling for iværksættere, og der kan søges om max. 25.000 kr. pr. ansøgning.

Puljens formål er at give mindre iværksættervirksomheder mulighed for faglig opkvalificering gennem et kompetenceløft bestående af et kursusforløb af op til 6 ugers varighed. 

Hvem kan søge

Iværksættervirksomheder, der er max. 5 år gamle, og som har max. 5 ansatte årsværk kan søge om kompetenceudvikling via puljen.

Hvornår kan der søges


Puljen er åben og ansøgningerne behandles løbende og fordeles efter “først-til-mølle”.  Der kan søges indtil 31.12.21 – eller til midlerne er opbrugt. Når puljen er tom, gives der besked herom fra Erhvervshus Sjælland, der administrerer iværksætterpuljen for STAR.

Hvad skal du være særlig opmærksom på?

  • Det kompetenceudviklingsforløb du vælger, må max. have en varighed af op til 6 uger.
  • Forløbet skal bidrage til ny viden, øge dine kompetencer og være til gavn for din virksomhedsdrift.
  • Du kan max. få 25.000 kr. i støtte til opkvalificering.
  • Du kan opnå 80% i støtte (dog max. 25.000 kr.), og betaler selv de resterende 20%.
  • Godkendes din ansøgning, lægger du selv ud for den samlede udgift til kompetenceudviklingen og får udgiften refunderet, når du kan fremvise dokumentation for fuldført kompetenceudviklingforløb.

Vil du opkvalificere din viden om online kommunikation og markedsføring?

 

Passion for Projekter tilbyder kompetenceudviklingsforløbet “Online markedsføring med fokus, som er et online 1:1 forløbe for dig, der vil have gang i din online synlighed, og som mangler værktøjer og kompetencer til at planlægge og effekture din online markedsføring.

 

Du drømmer om 

 

⭐ At få styr på begreber og tendenser indenfor online kommunikation og markedsføring.

⭐ At opnå viden om, hvordan du kommunikerer online.

⭐ At udvikle en strategi for din tilstedeværelse på sociale medier.

⭐ At få gang i eller udviklet indhold til dine nyhedsbreve og blogindlæg. 

⭐ At få overblik over din markedsføring med en veltilrettelagt og strategisk markedsføringsplan.  

På kurset lærer du 

Modul 1: Introduktion til online markedsføring, kommunikation og salgspsykologi

Her får du en introduktion til praksis, begreber og formål med online kommunikation, markedsføring online samt viden om generel salgspsykologi og salgskampagner.

Modul 2: Webkommunikation – sådan kommunikerer du online

 Her får du viden om, hvorledes du kommunikerer online og skrive tekster til nettet. Der er særligt fokus på tekst, sprog, kontekst og brugervenlighed i formidling og opsætning på web.

Modul 3: Sociale medier – indhold og strategi

Her får du en introduktion til sociale medier, SoMe strategi og content marketing, og der arbejdes med indholdsproduktion og teknisk mestring af sociale medieplatforme – herunder annoncering og medietyper.

k

Modul 4: Nyhedsbreve og blogs – vejen til relationer og salg

Dette modul har fokus på nyhedsbreve og blogs som kommunikationskanaler til at skabe relationer og salg. Der er fokus på nyhedsbrevets bestanddele, tekstopbygning og online formidling via nyhedsbreve og blogs samt call to actions. 

 

i

Modul 5: Markedsføringsplan – markedsføring med overblik

Modulet her binder de forrige 4 modulers indhold sammen og fokuserer på, at du med din nye viden og kompetencer, kan udarbejde en strategisk markedsføringsindsats i en plan, der er overskuelig og praktisk anvendelig i hverdagen, og som sikrer, at din markedsføring sættes i system for optimal effekt.

w

Sparring og vejledning for sikker implementering af viden

I undervisningsforløbet er indlagt timer til sparring og vejledning i forbindelse med de praktiske opgaver mellem modulerne. I alt 10 timer til praktisk, kommunikativ og faglig assistance, så det sikres, at du kan implementere din nye viden på de platforme og systemer, der skal højne din online synlighed.

Sådan foregår det 

 

Jeg kan hjælpe dig med ansøgningen til Iværksætterpuljen, og får du godkendt dit kompetenceudviklingsforløb i online kommunikation og markedsføring, går vi i gang med kurset. 

👉 Hvert modul har en varighed af 3 timer. 

👉 Hvert modul afholdes ugentlig = 5 ugers i alt. 

(Datoer aftales inden ansøgningen til Iværksætterpuljen sendes, da de skal fremgå af ansøgningen). 

👉 Der er til hvert modul tilknyttet 2 timers opfølgende sparring og vejledning, så du får praktisk og faglig assistance til at implementere den viden, du opnår på modulerne. Sparring kan foregå via email, telefon eller Zoom.  

👉 Al undervisning foregår online via Zoom, og du er således geografisk uafhængig.  

Hvad koster det 

 

Din investering i at opkvalificere din viden om online kommunikation og markedsføring, således du kan opnå mere online synlighed og kan skabe relationer og dialog med dine potentielle kunder, er 19.938 kr. + moms

Dette kursusforløb “Online kommunikation med fokus” er forløbet, der har 100% fokus på dig, din virksomhed, din viden og dit kompetenceløft. 

Det er forløbet, der kan hjælpe dig ud af forvirringen over

– hvor du skal kommunikere

– hvad du skal kommunikere

– hvordan du skal kommunikere

– hvorfor du egentlig skal være synlig online

Og det er forløbet, hvor du har professionel hjælp lige ved hånden – og hvor du praktisk skal arbejde med kursus-indholdet mellem hvert modul.

Således vil du efter forløbet stå med indhold og kompetencer til at forsætte en fokuseret og strategisk indsats i forhold til din online kommunikation og synlighed.  

 

Din underviser 

Mit navn er Rikke Dunne.

Jeg er en dygtig og engageret projektleder, underviser og kommunikatør. Uddannet cand.mag. i Historie & Kulturformidling og med en rækker efteruddannelsesforløb indenfor coaching, salgspsykologi, HR, strategisk kompetenceudvikling samt online kommunikation.

Jeg har i mange år arbejdet med formidling, markedsføring, salg og synlighed, dels som medarbejder i kulturlivet, indenfor innovation og fondsarbejde samt undervisningsbranchen med fokus på kontakten til erhvervslivet.

Har siden 2013 drevet egen virksomhed med fokus på coaching, fundraising kommunikation og markedsføring. Min primære målgruppe er soloselvstændige, mindre virksomheder og organisationer, der som et strategisk indsatsområde ønsker at arbejde med online synlighed og salg, samt ønsker at give projekter liv gennem fondsstøtte.