I sidste uge fik du første del af i alt 10 tegn på, at du har brug for hjælp til dine tekster.

For at starte, hvor vi sluttede, så er der altså stadig 5 yderligere tegn på, at dine tekster kunne bruge en konkret, professionel hånd.

Dem får du her:

 

6. Dine tekster giver få resultater

 

Selv om du gør dig umage, tænker længe over dine tekster og redigerer dem efter du har skrevet dem, så synes du stadig ikke, de fungerer godt nok.

Du får måske stadig spørgsmål, skal svare på noget, kunderne ikke kan finde eller helt er sikre på, om de har forstået. Du får få eller ingen henvendelser og du synes, du har spildt din tid.

Det her opstår ofte, hvis du har undladt at identificere din målgruppe, og hvad de tiltrækkes af og hvad, de ønsker svar på. Måske taler du i en tone, der ikke matcher med din målgruppe, eller du glemmer at opfordre dem til at handle. Og så gør de ingenting. Og dine tekster skaber ikke optimale resultater.

En tekstforfatter kan hjælpe dig med at finde målgruppen, skabe en strategi for dine tekster, finde tonen og kvalificere dine tekster, så matchet mellem ordvalg og tone tilpasses dine modtagere.

 

7. Du aner ikke, hvad du skal skrive om

 

Den her er rigtig træls. For hvis du ikke ved, hvad du skal skrive om, bliver det småt med antallet af tekster, du kan producere.

Når du er tom for ord og emner at skabe content omkring til din markedsføring, så kan det skyldes fire ting:

  1. Målgruppen (ja, igen) er ikke klarlagt
  2. Målgruppen er klarlagt, men du har ikke tillid til, at du kan inspirere dem tilstrækkeligt – så du går i står
  3. Du tror, den viden du har, ikke er god nok til at dele – så det lader du være med
  4. Du synes, det er svært at finde emner og udvælge, hvad du skal skrive om

Når mine kunder går i skriveskjul pga. manglende ideer til tekster, så præsenterer jeg dem for min model, der hedder Idehjulet. Det er en god katalysator for, hvordan du rimeligt nemt kan finde masser af emner til dine tekster og din markedsføring.

Jeg faciliterer processen, så du kommer trygt gennem alle trin – og det sker på en 1:1 workshop af 2 timers varighed. Dine emner skriver jeg sammen til dig, så du får en effektiv markedsføringsplan.

 

8. Dine tekster bliver for stive og upersonlige

 

Alt for mange soloselvstændige har gået i flinkeskole og lært, at når “man” skriver, så skal det være på den måde, som da vi gik i skole. Men det gør vi ikke mere – og ingen løfter en formanende pegefinger, hvis du skriver fra hjertet.

Du skal nemlig ikke skrive dansk stil eller eksamens-synopsis. Du skal skrive om din passion og det, du kan hjælpe med.

Desværre bliver teksterne dog lidt for stive i et formelt sprog og helt blottet for personlighed. Og det skaber altså ikke de relationer, der skal til, for at din kunde skaber tillid til dig – og får lyst til at handle i din virksomhed.

Derfor kan det være en god ide at “gå til tekst”, hvis du vil aflære unoderne med at skrive stift og upersonligt. I stedet skal du lære at finde din sprogtone, som bliver et gennemgående kendetegn i dine tekster og hele din branding.

Hvis du ikke selv brænder for at skrive, kan en god tekstforfatter tune ind på din sprogtone gennem en dialog med dig – og dermed kan du få gode tekster til din virksomhed.

Du er velkommen til at “gå til tekst” hos mig – der sker via et 10 timers klippekort, hvor du får råd og sparring på din tekst og masser af feedback. Vi finder din sprogtone og aflærer dine “skolevaner” ift. skriftlig fremstilling.

 

9. Du skriver for fagligt

 

Med mange uddannelser, kurser og interessetimer i at nørde helt ned i mikrodetaljerne indenfor dit fag, så ved du MEGET!

Det er i de fleste tilfælde vældig godt, fordi du så kan give dine kunder den bedste og mest kvalificerede hjælp.

Men lige når det kommer til formidling og kommunikation kan det nogle gange være en mindre ulempe at vide for meget – i hvert fald, hvis du ikke er opmærksom på denne skævhed.

Din store viden betyder nemlig, at du kan komme til at skrive for fagligt – det vil sige, at din modtager ikke helt forstår dig. Med mindre modtageren også er en fagperson indenfor dit fag.

Skriver du ikke til fagpersoner, så læs dine tekster kritisk igennem inden du udgiver dem – er der noget, som er for fagligt, for indforstået eller er der mellemregninger, man kun forstår, hvis man kender til dit arbejdsområde?

Hvis du er i tvivl, kan det være en god ide at få en udenforstående til at se din tekst igennem.

 

10. Du mangler en overordnet strategi for din kommunikation

 

Mange af ovenstående udfordringer bunder i, at du ikke har en tekststrategi eller kommunikationsstrategi.

Ligesom det kan være svært at nå mål i din virksomhed uden en strategi for, hvilken vej og hvilke opgaver m.v., du skal takke ja eller nej til, så gælder det samme faktisk din formidling.

Har du ikke gjort dig tanker om, til hvem du skriver, hvor du skal offentliggøre dine tekster ud over hjemmesiden (platforme), hvilken sprogtone, du vil genkendes på, hvad målet er med teksterne osv., ja, så kan du let gå galt i byen – og al det med markedsføring – som jo for en stor dels vedkommende – handler om tekst, bliver en uoverkommelig opgave.

Jeg hjælper dig gerne med en strategi for din kommunikation – det kan vi gøre på et online møde. Kontakt mig gerne til en snak om det.